สื่อของ
โครงการ

ขอเชิญรับชมรับฟัง สื่อของโครงการวัดบันดาลใจ ที่รวบรวมภาพ เสียง ตัวหนังสือ การบันทึกเรื่องราว ผลงานการวิจัย การถอดความรู้ ตั้งแต่ปีที่ ๑ ของการทำงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้มีการสั่งสมชุดความรู้ เนื้อหา ที่มีการนำเสนอในแง่มุมต่างๆ ของการทำ “วัดบันดาลใจ” จนถึงปัจจุบัน

Highlight

บทความ

วิดีโอ

E-Book

รูปภาพ

เสียง